top of page
HOSPICE11.jpg

Geregistreerde verpleegster
Casual positie

Geregistreerde verpleegster - Vrijetijdsfunctie

Bent u op zoek naar een opwindende kans waar u evidence-based, persoonsgerichte palliatieve zorg kunt bieden aan terminale cliënten? Ben je toegewijd aan het opbouwen van een verstandhouding met klanten en hun dierbaren, terwijl ze hun laatste paar dagen afleggen?

 

Er is een kans ontstaan voor een energieke en enthousiaste geregistreerde verpleegkundige palliatieve zorg (Divisie 1) om zich bij het Toowoomba Hospice Nursing Team aan te sluiten. Deze functie is het meest geschikt voor een professional die medelevend is en die er oprecht naar streeft mensen te ondersteunen om hun laatste dagen met waardigheid, liefde en toegewijde zorg door te brengen.

Wij zijn op zoek naar een Verpleegkundige die per direct een afwisselende functie kan aannemen.

 

U moet blijk geven van de huidige kennis en vaardigheden bij het leveren van passend symptoombeheer en ondersteuning voor terminale patiënten en hun familie en/of verzorgers. De succesvolle aanvrager zal ook worden betrokken bij initiatieven voor kwaliteitsverbetering en serviceontwikkeling.

Over het Toowoomba Hospice

 

Het Toowoomba Hospice is een non-profit, geaccrediteerde, particuliere zorginstelling met 6 bedden, gevestigd in Toowoomba. Het Toowoomba Hospice wordt al meer dan 18 jaar goed ondersteund door gemeenschapsgelden. Wij bieden cultureel passende, patiëntgerichte palliatieve zorg aan onze cliënten en hun families.

 

Voordelen

 • Maak deel uit van een kleine organisatie waar je een verschil kunt maken om kwetsbare mensen te helpen, binnen onze gemeenschap, in een intramurale setting

 • Maak deel uit van een inclusief en divers personeelsbestand dat veel waarde hecht aan cultureel vermogen

 • Word beloond voor je inspanningen met geweldige arbeidsvoorwaarden die salarispakketten, flexibele werkregelingen, leermogelijkheden en professionele ontwikkeling bieden, allemaal binnen een veilige en gezonde werkomgeving

 • Concurrerende verloning $/ uur plus boetetarieven

 • Salarispakket FBT jaar inclusief entertainmentvoordelen, vernieuwde leasing, hypotheekbeoordelingsservice en meer

 • Uitgebreide ondersteunende infrastructuur, Employee Assistance Program (beschikbaar voor medewerkers op aanvraag) en learning & development mogelijkheden

Vereisten

Vaardigheden en ervaring

 • Huidige registratie bij de Australian Health Professionals Regulation Agency

 • Minimaal 3-5 jaar verpleegkundige ervaring in palliatieve zorg, acute zorg of wijkverpleging

 • Bij voorkeur aanvullende verpleegkundige ervaring in de palliatieve zorg

 • Huidig portfolio voor professionele ontwikkeling

 • Bewijs van uitgebreide klinische vaardigheden

 • Succesvolle aanvragers zullen worden onderworpen aan een controle van hun strafblad

 • Van succesvolle aanvragers kan worden verlangd dat zij eventuele eerdere ernstige disciplinaire maatregelen bekendmaken.

 • Om in aanmerking te komen voor een vaste aanstelling, moeten sollicitanten een bewijs van Australisch staatsburgerschap of permanent verblijf of een recht op verblijf voor onbepaalde tijd overleggen. Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke aanstelling, moeten sollicitanten aantonen dat ze legaal in Australië kunnen werken voor de periode van de vacature

 Als deze rol voor u is bedoeld om succesvol te zijn, zal de sollicitant rekening houden met de volgende capaciteitsvereisten:

 • Demonstreer inzicht in palliatieve zorgbeoordeling en zorgplanning binnen uw praktijk

 • Demonstreer inzicht in palliatieve zorgstandaarden en nationale zorgstandaarden

 • Demonstreer het vermogen om te werken binnen de Hospice-cultuur die aansluit bij waarden van medelevende, ethische en objectieve zorg

 • Wees zeer georganiseerd en toegewijd

 • Neem deel en draag productief bij als teamlid om cultureel passende, professionele werkrelaties te vormen met collega's, belanghebbenden, waaronder kinderen, jongeren en gezinnen, niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en andere dienstverleners

 • Demonstreer effectieve communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden: presenteer zelfverzekerd complexe informatie en concepten duidelijk, beknopt en gevoelig, zowel mondeling als schriftelijk, vooral wanneer u wordt geconfronteerd met uitdagende omstandigheden en een sterk gevoel van professionele grenzen en integriteit

 • Demonstreer bewijs van integratie van theoretische kennis en klinische vaardigheden, kritisch denken en analyse in hun dagelijkse praktijk als geregistreerde verpleegkundige

 • Lever verantwoordelijke en collaboratieve geïntegreerde palliatieve zorg die de cultuur en context van elke cliënt en zijn familie en gemeenschap respecteert in overeenstemming met beleid en procedures, wettelijke verantwoordelijkheden en wetgeving

 • Aantoonbare vaardigheid in tijdmanagement en het vermogen om prioriteit te geven aan concurrerende werklasten binnen een complexe omgeving

 • Capaciteit om zorgen te escaleren en passende maatregelen te nemen

 • Emotionele ondersteuning bieden aan cliënten en families

 • Wees flexibel, met de mogelijkheid om te reageren op veranderende vereisten en tijdigheid

 • Demonstreer het vermogen om zowel autonoom als in teamverband te werken

 • Demonstreer de inzet voor eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling

 • Toon persoonlijke gedrevenheid en integriteit: u kunt professioneel oordeel uitoefenen en persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor het leveren van kwaliteitsresultaten, terwijl u professionele praktijken en gedrag behoudt in een uitdagende en complexe omgeving

 • Enthousiast de missie en waarden van het hospice omarmen

 • Ondersteunt strategische richting: u begrijpt de organisatiedoelen en herkent hoe uw rol bijdraagt aan kwaliteitsverbeteringen

 • Neem deel aan en draag bij aan een cultuur van continu leren, trainen en professionele ontwikkeling, om ervoor te zorgen dat praktijkkennis en -vaardigheden eigentijds en op feiten gebaseerd zijn

 • Gebruik maken van bewezen voorlopige expertise in een of meer disciplinaire gebieden om complexere en/of veeleisende werklasten uit te voeren en/of training en ondersteuning te bieden aan minder ervaren verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen, persoonlijke zorgassistenten en vrijwilligers

 • Aantoonbare basiscomputerkennis (bijv. MS Word, e-mail, online training)

Hoe te solliciteren

Stuur uw sollicitatie per e-mail naar de directeur van Nursing, Eugenie Corbett opdirecteur@toowoombahospice.org.au Sluitingsdatum: 21 december 2022

Laten we samenwerken

Neem contact op zodat we samen aan de slag kunnen.

bottom of page