top of page

Zorg aan het einde van het leven

Het Toowoomba Hospice is een faciliteit met 6 bedden gericht op het bieden van optimale cliëntgerichte palliatieve zorg.

Cliënten die naar het Toowoomba Hospice komen voor zorg aan het levenseinde moeten een levensbeperkende gezondheidstoestand hebben, geen actieve medische/curatieve behandeling meer ondergaan en geacht worden binnen de laatste 3 maanden van hun leven te zijn (zoals gediagnosticeerd door de medische/ verpleegkundige of specialist).

Picture1 (2).png

Hoe toegang te krijgen tot onze diensten

Toelating kan geregeld worden via:

* een direct verzoek van de cliënt of een familielid,

* de huisarts of specialist van een cliënt of

* het behandelend ziekenhuis van een cliënt.

 

De opnemende klinisch verpleegkundige of verpleegkundig directeur triaget verwijzingen waarbij voorrang wordt gegeven aan cliënten in de gemeenschap en cliënten aan het einde van hun leven met meerdere of ernstige gezondheidsproblemen.

We moedigen potentiële cliënten en hun families aan om, indien mogelijk, voorafgaand aan opname het hospice te bezoeken.

Kijk voor meer informatie over onze faciliteit op de pagina 'over ons'.

Het Toowoomba Hospice maakt gebruik van het PCOC: Palliative Care Outcomes Collaboration-systeem om de toestand van de cliënt nauwkeurig vast te leggen en op zijn beurt passende ondersteuning te bieden.

Zie de volgende website voor meer informatie over PCOC:PCOC 

Meer informatie over onze service:

Hoewel het Hospice een onafhankelijk ziekenhuis is, is onze routine flexibel. Tijdens een verblijf van een cliënt doen de medewerkers van het Hospice er alles aan om aan de specifieke behoeften van al onze cliënten te voldoen.

Het Hospice heeft gediplomeerde verpleegkundigen, persoonlijke zorgassistenten, vrijwilligers en een multidisciplinair team in dienst om onze cliënten holistische patiëntgerichte zorg te bieden. We moedigen ook de huisartsen van cliënten aan om hun eigen patiënten waar mogelijk te bezoeken.

Gezinnen en bezoekers zijn welkom in het Toowoomba Hospice, maar met de bijgewerkte Covid-19-beperkingen voor zorginstellingen geldt het volgende voor alle bezoekers:

* Inchecken via de QLD check-in app is verplicht

* Alle bezoekers moeten een bewijs van volledige vaccinatie kunnen tonen

* Bezoekers zijn te allen tijde beperkt tot twee in een klantenkamer, dit om te helpen bij de vereisten voor sociale afstand

* Extra persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een masker kunnen vereist zijn

* Het personeel kan vragen om bij aankomst uw temperatuur op te nemen

* Afhankelijk van de huidige omstandigheden kunnen ook bezoekuren worden ingevoerd.

De bezoektijden zijn als volgt:10:00-13:00 & 15:00-17:00

Als u een van de bovenstaande punten niet verstrekt, kan dit helaas betekenen dat u de faciliteit niet kunt betreden.

Het Hospice-gebruik van PCOC-tool (Palliative Care Outcomes Collaboration).

Het PCOC-programma is een raamwerk en protocol voor routinematige klinische beoordeling en respons. Het gebruik van het PCOC-systeem zorgt ervoor dat onze cliënten beoordelingsinstrumenten gebruiken die gemakkelijk herkenbaar en toegankelijk zijn voor palliatieve zorgverleners. Klik voor meer informatie over het PCOC op de videolink.

Het standpunt van de Toowoomba Hospices over vrijwillig begeleid sterven (VAD):

Wij van het Hospice bieden geen vrijwillige hulp bij sterven (VAD) in onze instelling.

We begrijpen dat sommige mensen deze optie willen onderzoeken en we respecteren ieders recht om te kiezen. 

In overeenstemming met deVrijwillige Hulp bij Sterven Wet 2021, Het Toowoomba Hospice zal de overdracht vergemakkelijken van een klant die toegang wil tot VAD. Als de cliënt niet veilig kan worden vervoerd, kan het hospice redelijke toegang tot hun VAD-verpleegkundige en/of arts mogelijk maken.

Ga voor meer informatie over vrijwillige hulp bij sterven in Queensland naar de website van Queensland Health:

https://www.health.qld.gov.au/system-governance/legislation/voluntary-assisted-dying-act

bottom of page