top of page
Luncheon banner (820 × 312px).png

ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਅਰ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 24 ਫਰਵਰੀ 12:00pm - 2:00pm. 

ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਪੀਣ ਅਤੇ ਦੋ ਕੋਰਸ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੈਸ ਜੋਨਸ ਰੀਅਲਸਟੇਟ ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਜੇਸ ਜੋਨਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਬੋਰਡ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਕਦ ਲਿਆਓ!

ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Events@toowoombaHospice.org.au ਜਾਂ 4659 8500 'ਤੇ ਐਮੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

bottom of page