top of page

साझेदारी कार्यक्रम

Toowoomba Hospice तपाईंको समुदायसँगको साझेदारीमा...

Toowoomba Hospice ले तपाईंलाई हाम्रो साझेदार कार्यक्रममा सामेल हुन आमन्त्रित गर्न चाहन्छ जुन समान विचारधारा भएका व्यक्तिहरू र Hospice लाई समर्थन गर्न समर्पित व्यवसायहरू समावेश गर्दछ। तपाईंको साझेदारी दानले हामीलाई हाम्रो समुदायमा नि:शुल्क प्यालिएटिभ हेरचाह प्रदान गर्न जारी राख्न मद्दत गर्नेछ ।

तपाईंको साझेदारी समावेश छ

  • कर कटौती योग्य दान रसिद 

  • तपाईंलाई हाम्रो द्वि-मासिक न्यूजलेटरको साथ अद्यावधिक राखिनेछ

  • सदस्यहरूसँग प्रारम्भिक पक्षी घटना टिकटहरूमा विशेष पहुँच हुनेछ

  • साझेदारी कार्यक्रम सदस्यहरूले हाम्रा वार्षिक सदस्यहरूको खाजाको लागि नि:शुल्क टिकट प्राप्त गर्नेछन्

हाम्रो साझेदारी कार्यक्रममा सामेल भएर तपाईंले आफ्नो योगदानले हाम्रा स्थानीय समुदायका सदस्यहरूलाई सबैभन्दा जोखिममा परेको बेलामा वास्तविक प्रभाव पार्ने कुरा थाहा पाउँदा सन्तुष्टि अनुभव गर्नुहुनेछ।

हाम्रो कर्पोरेट साझेदारी सदस्यहरू

RAWR-Logo4-04.png
NRG Services - Stacked - Colour - RGB - PNG.png
cglaw-logo.webp
logo.jpg
650px-Logo.jpg
Hutchinson-Logo.png
Master-Hire-Logo-Web-80_edited_edited.jp

तपाईंको दान

हाम्रो साझेदारी कार्यक्रम एक आर्थिक वर्षको लागि सञ्चालित हुनेछ, जुन जुलाई 1st मा सुरु हुन्छ र प्रत्येक वर्ष जुन 30 मा समाप्त हुन्छ। सदस्यहरूले वर्षभरि कुनै पनि चरणमा $ 1,200 को वार्षिक दान गर्न सक्छन्।

bottom of page